Thời gian: 29/03/2023 02:31

Tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè tuyến đường Thế Lữ để kinh doanh tiếp tục thực hiện thí điểm Phố ẩm thực

THÔNG BÁO

Tạm thời cho phép sử dụng một phần vỉa hè tuyến đường Thế Lữ để kinh doanh tiếp tục thực hiện thí điểm Phố ẩm thực

Lượt truy cập: 22
Trực tuyến: ...

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG HẠ LÝ - QUẬN HỒNG BÀNG

Trưởng Ban biên tập: Đ/c NGUYỄN THỊ NGỌC BÍCH

 Địa chỉ: 97 Bạch Đằng, phường Hạ Lý, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3842299

 Email: halyhongbang@haiphong.gov.vn